De B&B Hoeve heeft de naam van de Ransberg meegekregen.

De Ransberg is met zijn 82m hoogte één van de hoogste heuvels uit het Hageland. De berg is de natuurlijke waterscheidingslijn tussen de vallei van de Velpe en de vallei van de Gete. Bij de vormig van het Hageland spoelden de zachtere zandlagen weg en werden de valleien gevormd. De heuvels bestaan uit ijzerrijk zandgesteente dat niet erodeerde. De Ransberg had vroeger ook de naam Ramelenberg (1266) en Raemsberg (1483).

 

Deze voormalige gemeente ressorteerde lange tijd onder Neerlinter. In 1875 vroegen de inwoners van Ransberg de oprichting van een afzonderlijke gemeente, maar de gemeenteraad van Neerlinter wees dit af. In 1879 kwam er een nieuwe vraag voor splitsing, nog een in 1896, maar de voorstellen werden verworpen omdat de geldmiddelen onvoldoende zouden zijn. Onder de leiding van grootgrondbezitter en kandidaat-senator Ferdinand Corneille A’ Speculo, werd een stevig dossier samengesteld. Op 19 juli 1910 stemde de gemeenteraad van Neerlinter gunstig. Het wetsvoorstel om de gemeente Neerlinter te splitsen werd in augustus 1911 door Kamer en Senaat goedgekeurd en verscheen op 31 augustus 1911 in het Staatsblad. De nieuwe gemeente Ransberg was een realiteit. Nu is het een deelgemeente van Kortenaken.

B&B Hoeve Ransberg aan de voet van de Ransberg